Stockfresh 9140403 dpm gdpr label eu general data protection regulation complianc sizes

Dina personuppgifter är trygga med oss!

2018-05-21
Samefa har tagit fram en beskrivning över hur vi hanterar våra kunders personuppgifter som är i enlighet med den nya GDPR-förordningen.
Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR är utformad för att stärka den enskildes rättigheter och ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL).

Samefa har tagit fram en beskrivning över hur vi hanterar våra kunders personuppgifter som är i enlighet med den nya förordningen. Det här gör vi för att vår kommunikation ska vara så relevant och intressant för dig som möjligt.

Här kan du läsa mer om hur vi på Samefa hanterar dina personuppgifter